Disclaimer

 
De informatie verzonden in dit e-mail bericht en eventuele bijlage(n) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Wildenberg  & Wildenberg Accountants & Belastingadviseurs BV strikt verboden. Indien bovenstaand e-mail bericht niet aan u is gericht of ten onrechte bij u is aangekomen, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mail bericht terug te sturen aan de afzender en het origineel en eventuele kopieën te vernietigen. Wildenberg & Wildenberg Accountants & Belastingadviseurs BV kan niet garanderen dat de inhoud van dit e-mail bericht juist, tijdig, volledig, virusvrij en zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde(n) wordt overgebracht en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Het verzenden van e-mail berichten aan Wildenberg & Wildenberg Accountants & Belastingadviseurs BV geschiedt geheel voor eigen risico. Tevens verklaren wij dat, tenzij anders vermeld, geen accountantscontrole is toegepast.